Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

Tất cả 15 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
3
1
Cấp điện mới sinh hoạt
Mức độ 3
Điện
3
2
Cấp điện ngoài sinh hoạt
Mức độ 3
Điện
3
3
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 3
Điện
3
4
Gia hạn hợp đồng
Mức độ 3
Điện
3
5
Chấm dứt hợp đồng
Mức độ 3
Điện
3
6
Thay đổi định mức sử dụng điện
Mức độ 3
Điện
3
7
Xử lý báo mất điện
Mức độ 3
Điện
3
8
Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Mức độ 3
Điện
3
9
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Điện
3
10
Thay đổi thông tin đã đăng ký
Mức độ 3
Điện
3
11
Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ
Mức độ 3
Điện
3
12
Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Điện
3
13
Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
Mức độ 3
Điện
3
14
Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
Mức độ 3
Điện
3
15
Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
Mức độ 3
Điện